- grafisk profil, programmering, webdesign

Norge har to hovedredningssentraler, med hvert sitt ansvarsområde. Sentralene har det overordnede koordineringsansvaret for all sjø-, luft og landredningstjeneste.Vi fikk ansvaret for å redesigne websidene, flytte det over på ny plattform samt å gjøre noen justeringer i den grafiske profilen.

Mobilvennlige nettsider på norsk og samisk (www.hovedredningssentralen.no)

Interessant?