- grafisk profil

Jærmuseet er regionmuseum for kommunene Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, samt regionalt vitensenter for Sørvestlandet. Jærmuseet ønsket en mer helhetlig profil i forhold til profilering av anleggene og navnet.

logo-jaermuseet

rollup-jaermuseet

 

 

lastebil-jaermuseet

Interessant?