- programmering, webside

Stavanger Ishall inneholder 2 isbaner og 4 curlingbaner som er sammenbygget med Siddishallen som et felles ishallanlegg. De har en nettside med mye trafikk, spesielt på timeplanen. Vi har laget en mobilvennlig webside og timeoversikt for hallene. Her kan administrasjonen styre treningstider, garderober, kamper og arrangementer.

ishallen-mobil

ishallen-invitasjon

Interessant?