Stadig strengere personvern


Nærmest ukentlig avdekkes det at personlig data er på avveiene rundt om hos nettbaserte tjenester mange benytter seg av på daglig basis.

På bakgrunn av dette forsterkes e-PD (regelverket rundt personvern og persondata) mot slutten av året i EU. Det vil ikke ta lang tid før dette også gjelder i EØS landene.

Det betyr ikke at du bør la det vente for lenge. Dersom din nettside er tilgjengelig for EU borgere så må denne tilrettelegges etter det til enhver tid gjeldende regelverket i EU. Vi anbefaler derfor at det jevnlig tas en gjennomgang av den tilstedeværelsen man har på nettet for å sikre at man etterkommer reglene etter beste evne.

I begynnelsen av oktober kom det frem av en EU-domstol at alle nettsider, ikke bare må ha varsel om at siden benytter cookies (informasjonskapsler), men at disse også må manuelt kunne godtas eller avslås av de besøkende på nettsiden.

Så hva betyr dette for deg?

Du som bedriftseier eller daglig leder er ansvarlig for at nettsiden følger regelverket. Men trenger du hjelp til å få det utført så er vi her, klar til å hjelpe.