Vi har lang erfaring innen grafisk design og kan hjelpe deg med navn, logo og en helhetlig visuell identitet.

Det er viktig for bedriften å fremstå helhetlig. En grafisk profil gjør bedriften gjenkjennbar og gir et mer profesjonelt og tillitsbyggende uttrykk.

Har du en grafisk profil med maler og retningslinjer for bruk så blir prosessen enklere når du skal få utformet trykksaker.

Logo eller en justering?
Dere er kanskje i startfasen og trenger kun en logo og noen visittkort eller at profilen deres rett og slett er gått ut på dato? Dette trenger ikke å koste skjorta da det er forskjell på å utforme en fullstendig profilmanual for et større konsern enn en logo for en lokal bedrift eller organisasjon i startgropa.

Profilmanual med regler og beskrivelser
En profilmanual danner helheten og den røde tråden, både eksternt og internt. En profilmanual er en samling av maler med elementer der logo, farger, skrifttyper, formater, annonser etc er definert med beskrivelser. Konsekvent og bevisst bruk av elementene i en manual, vil bidra til at bedriften framstår mer profesjonelt med fokus på sine sentrale verdier og holdninger.

Gi oss utfordringen så foreslår vi hvordan den kan løses.

Vi kan også hjelpe deg om du ønsker trykking av markedsmateriell.