Vi samarbeider med anerkjente lokale trykkerier og kan derfor produsere trykksaker til fornuftige priser.

I tillegg til trykking kan vi også hjelpe med grafisk utforming av materiell.

Her er en oversikt over noe av det vi kan kan hjelpe deg med:

  • Brosjyrer
  • Foldere
  • Kataloger
  • Invitasjoner
  • Flyere
  • Plakater
  • Bannere
  • Roll-up
  • Visittkort
  • Stands/messevegger